ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ - Dittinna

Fernanda Facciolli
Linea, figura e simbolo
Vai ai contenuti
Burano, 2-30/10/2016. In omaggio a Paolo Rizzi, mostra di artisti contemporanei nella ex scuola Galuppi. F. Facciolli era presente con quattro opere in grafo-pittura ad olio e acrilico su tela.
F.Facciolli, "Con Pausania sulle tracce di Esiodo", Edizioni Marcianum Press, Venezia 2014, vers. italiana, inglese e greca, cm. 24x28, 151 pagine, 70 riproduzioni in b/n e 53 a colori. Uno studio etimologico ed emblematico che rivela le origini del mito greco in Tebaide, incontrandovi gli "spiriti" della Natura che hanno evocato, negli antichi popoli ellenici, il culto e il rispetto per la Madre Terra e per i suoi doni.
Nell'estate 2016 ha avuto luogo, al Dictynneion di Venezia, la personale di F.Facciolli: "Divinità della Rinascita". La pittrice vi ha presentato una recente produzione di opere grafico-pittoriche in continuità con la ricerca emblematica del mito preclassico, un mito che anticipa e prelude l'avvento del pantheon olimpico.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ

Pubblicazioni

ΦΕΡΝΑΝΤΑ ΦΑΤΣΙΟΛΛΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ
Οταν οι Ηρωες ηταν ακομη ποταμια, οι Γιγαντες ηταν ακομη βουνα και οι Νυμφες ηταν ακομη πηγες
Testo di Fernanda Facciolli
Opere pittoriche di Fernanda Facciolli e Emmet
Formato: 24x28 - Pagine: 152 - Immagini: 126 di cui 52 a colori
Editore: Marcianum Press - Venezia 2014
Torna ai contenuti